Powikłanie po usunięciu zęba w szczęce – otwarte połączenie z zatoką szczękową. Co dalej ?

Połączenie pomiędzy jamą ustną, która jest skolonizowana przez wiele szczepów bakterii a zatoką szczękową, która w warunkach fizjologicznych jest jałowa, może nastąpić w wyniku usunięcia zęba. Czasem mamy do czynienia z taką budową kości szczęki, że wierzchołki zębów bocznych kontaktują się z zachyłkiem zębodołowym zatoki szczękowej i w sytuacji kiedy ząb musi być usunięty, dochodzi do powstania wrót zakażenia do zatoki szczękowej.

Jeżeli zabieg jest planowy, budowę anatomiczną można ocenić na zdjęciu rentgenowskim. Jeżeli nie mamy do dyspozycji zdjęcia rtg, zawsze należy się liczyć z tym rodzajem komplikacji w obrębie zębów przedtrzonowych i trzonowych.

W sytuacji kiedy dojdzie do wytworzenia połączenia ustno-zatokowego należy wykonać plastykę takiego połączenia, czyli szczelnie je zamknąć, żeby oddzielić zakażoną jamę ustną od jałowej zatoki szczękowej. Wykonuje się to płatem śluzówkowo – okostnowym zmobilizowanym najczęściej z przedsionkowej powierzchni wyrostka zębodołowego, rzadziej z podniebienia, i przyszytym do błony śluzowej. Najlepiej zrobić to niezwłocznie po zabiegu albo tego samego dnia, wtedy szanse powodzenia są duże.

Skąd wiadomo, że mamy do czynienia z otwartą zatoką szczękową ?

Podczas łyżeczkowania zębodołu narzędzie zagłębia się głębiej niż wynikało by to z długości usuniętego korzenia, wykonuje się próbę dmuchania przez nos przy otwartych ustach, która świadczy o otwartej zatoce kiedy słychać charakterystyczny świst i można też przepłukać zatokę przez zębodół – wypływ roztworu przez otwór nosowy potwierdza rozpoznanie.

Dlaczego tak ważne jest zamknięcie połączenia ustno-zatokowego?

Przetrwałe połączenie jamy ustnej z zatoką szczękową zawsze doprowadzi do przewlekłego zapalenia zatoki szczękowej i wymaga leczenia w warunkach szpitalnych w oddziale laryngologicznym albo chirurgii szczękowo-twarzowej.

Wpływ na powodzenie zabiegu zamknięcia połączenia ustno-zatokowego ma szereg czynników. Na pewno pacjent musi przestrzegać zaleceń pozabiegowych, nie palić, przyjmować leki zalecone w takiej sytuacji przez chirurga. Jeżeli w zatoce szczękowej wcześniej toczył się stan zapalny, to mimo wykonanej plastyki połączenia zatokowego może ono przetrwać. Podobnie może się zdarzyć u pacjentów, u których gojenie jest utrudnione., np. u chorych z zaburzeniami krążenia, z cukrzycą, długotrwale przyjmujących sterydy, poddanych terapii immunosupresyjnej.

Dużym problemem może być wtłoczenie korzenia do zatoki szczękowej. W takiej sytuacji wyjęcie go w warunkach ambulatoryjnych jest często niemożliwe i nie ma sensu wykonywanie plastyki połączenia ustno-zatokowego, ponieważ utrudni to operację szpitalną, a korzeń w zatoce jako czynnik zapalny najpewniej i tak uniemożliwi zagojenie rany.

Podsumowując dzisiejsze rozważania, otwarcie połączenia z zatoką szczękową w wyniku usunięcia zęba zdarza się dosyć często. Ważne, żeby w takiej sytuacji jak najszybciej, najlepiej w ramach tego samego zabiegu, wykonać plastykę połączenia ustno-zatokowego. Chodzi o to, żeby zamknąć wrota zakażenia do zatoki szczękowej. Należy również ściśle przestrzegać zaleceń po zabiegu i przyjmować zalecone leki, żeby zapewnić jak najlepsze warunki do gojenia rany.

When the denture is broken

When the denture is broken

In case of a broken denture please bring it to our Practice, perhaps its repair might be still possible. Please, do not use a cyanoacrylic glue nor any other glue – they are not appropriate for oral use and their application may inhibit or even completely hinder the fixing of the broken or chipped denture.

Dental trauma management

First aid in milk teeth trauma

Please report to the dentist as soon as possible.
In case of broken or knocked out tooth please try and find it. If you fail to find it or its pieces please notify the dentist as the tooth may be found in soft tissues inside the mouth.

If, due to traumatic event, also soft tissues are damaged the wound should be washed with hydrogen peroxide and bleeding stopped by pressing with gauze.

First aid in permanent teeth trauma

Broken tooth crown:

  • Please try to find the broken piece, place it in a cup with cold water
  • Please come and see us as soon as possible in order to secure the fracture
  • If you fail to find it please notify the dentist as the piece may be found in soft tissues inside the mouth.

Partial tooth dislocation (the tooth is still present in the mouth but it appears loose, painful and the surrounding gums may bleed). Please come and see us as soon as possible. The dislocated tooth will be immobilized with a special dental splint and a subsequent treatment will be scheduled.

Complete tooth dislocation – no tooth in the socket:
  • Try to find the missing tooth, place it in a cup filled with milk, water or saline (the tooth might be also transported to the surgery inside the mouth). Please do not try and clean the dislocated tooth mechanically as this may damage the periodontal fiber, which allows for tooth replantation.
  • The highest success rate show the teeth which are replanted within 30 minutes up to 2 hours, so please come and see us as soon as possible.

Toothache management

Toothache management

When your tooth hurts you should seek medical assistance as soon as possible. Postponing your visit may lead to some complications, such as swelling and abscess, and result in the causative tooth extraction.

We are ready to provide you with medical assistance upon prior telephone registration. The receptionist will schedule your appointment on the same day as early as possible.
The first appointment will be focused on pain alleviation; medicine insertion or the tooth extraction.