Protetyka

Mosty

pozwalają na uzupełnienie braków pojedynczych zębów poprzez oparcie uzupełnienia protetycznego na zębach sąsiednich. Wykonanie mostu protetycznego wiąże się z oszlifowaniem zębów sąsiednich.Jest to rozwiązanie optymalne w przypadku,gdy uzupełnienie oparte na implantach jest przeciwskazane.
Most jest cementowany na stałe.Podobnie jak w przypadku koron protetycznych może być konieczne leczenie endodontyczne zęba i jego wzmocnienie wkładem koronowo-korzeniowym. Mosty podobnie jak korony charakteryzuje wysoka estetyka.

Korony

porcelanowe stanowią estetyczne rozwiązanie problemu odbudowy zębów z dużym stopniem zniszczenia tkanek. Wykonanie korony wymaga odpowiedniego przygotowania zęba-oszlifowania. Czasami istnieje konieczność leczenia endodontycznego zęba przygotowywanego pod koronę oraz wzmocnienia go wkładem koronowo-korzeniowym.
Zazwyczaj korony są licowane porcelaną napaloną na metal (mogą być użyte również metale szlachetne albo ich stopy). W wybranych przypadkach można zastosować korony pełnoceramiczne, bez podbudowy metalowej.